Vierintälaakerin ulkorenkaan vian havaitseminen.

2022-07-19

Vierintälaakereita käytetään laajasti nykypäivän teollisuudessa, joten näiden laakereiden huollosta tulee ammattimaisen huoltohenkilöstön tärkeä tehtävä. Vierintälaakerit ovat alttiita kulumiselle metallin välisen kosketuksen vuoksi, mikä voi aiheuttaa vikoja ulkorenkaassa, sisärenkaassa ja palloissa.

Vierintälaakerit ovat myös koneen haavoittuvimmat osat, koska ne altistuvat usein suurille kuormituksille ja suurille käyttönopeuksille. Vierintälaakerien vikojen säännöllinen diagnosointi on elintärkeää työturvallisuuden ja koneen toiminnan kannalta sekä huoltokustannusten pienentämiseksi tai seisokkien välttämiseksi. Ulkorenkaasta, sisärenkaasta ja palloista ulompi rengas on alttiimpi vaurioille ja vialle.

Kiinnostaako laakerikomponenttien luonnolliset taajuudet vierintäelementtien läpikäydessä ulkokehän vikoja, on avoin keskustelu. Siksi meidän on tunnistettava laakerin ulkorenkaan luonnollinen taajuus ja sen harmoniset harmoniset.

Laakeriviat synnyttävät pulsseja ja aiheuttavat voimakkaita vikataajuuden harmonisia värähtelysignaalin spektrissä. Pienen energian vuoksi nämä vikataajuudet peittyvät joskus spektrin vierekkäisillä taajuuksilla. Siksi nopean Fourier-muunnosanalyysin aikana tarvitaan yleensä erittäin korkea spektriresoluutio näiden taajuuksien tunnistamiseen.

Vierintälaakerien luonnollinen taajuus vapaissa reunaolosuhteissa on 3 kHz. Siksi laakerivikojen havaitsemiseksi alkuvaiheessa laakerikomponentin resonanssikaistanleveysmenetelmällä tulisi käyttää korkean taajuusalueen kiihtyvyysmittaria ja dataa on hankittava pitkältä ajalta.

Vian ominaistaajuudet voidaan tunnistaa vain, kun vika on vakava, kuten ulkorenkaassa on reikiä. Vikataajuuden harmoniset yliaallot ovat herkempiä ilmaisimia laakerin ulkorenkaan vioista. Vakavamman vikalaakerivian aaltomuodon havaitsemiseksi spektri- ja verhokäyrätekniikat auttavat analysoimaan näitä vikoja. Tietysti

Kuitenkin, jos verhokäyräanalyysissä käytetään suurtaajuista demodulaatiota laakerivikojen ominaistaajuuksien havaitsemiseen, huoltoammattilaisten on oltava tarkempi analysoinnissa, koska resonanssi saattaa sisältää tai ei sisällä vikataajuuskomponenttia.

Spektrianalyysin käyttäminen työkaluna laakerivikojen tunnistamiseen aiheuttaa merkittäviä haasteita alhaisen energian, signaalin tahriintumisen, syklostationaarisuuden jne. vuoksi.

Korkeaa resoluutiota tarvitaan usein erottamaan vikataajuuskomponentit muista suuren amplitudin viereisistä taajuuksista. Siksi, kun hankitaan signaali nopeaa Fourier-muunnosanalyysiä varten, näytteenottopituuden tulee olla riittävän suuri antamaan riittävä taajuusresoluutio spektrissä.

Myös laskenta-ajan ja muistin pitäminen rajoissa ja tarpeettoman aliasoinnin välttäminen voi olla vaikeaa. Kuitenkin arvioimalla laakerivikataajuudet ja muut värähtelytaajuuden komponentit ja niiden harmoniset akselin nopeudesta, kohdistusvirheestä, linjataajuudesta, vaihteistosta jne. johtuvat, voidaan saavuttaa vaadittu vähimmäistaajuusresoluutio.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy